Volledige publicatie

De kennisbouwstenen voor professionals in integrale teams zijn geactualiseerd. De kennisbouwstenen bevatten informatie over specifieke doelgroepen zoals jeugd, ouderen, mensen met niet aangeboren hersenletsel, mensen met een (licht) verstandelijke beperking, mensen met een migratie-achtergrond, LHBTI+, laaggeletterdheid en mensen met een chronisch ziekte. De informatie over mensen met een chronische ziekte is recent toegevoegd. Naast informatie over specifieke doelgroepen bevatten de bouwstenen ook informatie over werken vanuit cliƫntperspectief en meer generieke competenties voor professionals die werken in integrale teams. De kennisbouwstenen zijn opgesteld door de kennisinstellingen verenigd in Integraal werken in de Wijk (IWW).