Organisatie

Ministerie van OCW

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2023

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over het verkennen van mogelijke verbeteringen in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

Download de brief via de website van de rijksoverheid