Organisatie

VNG

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2017

Voor de goede uitvoering van alle jeugdhulptaken is het nodig dat gemeenten bovenlokaal samenwerken. De gemeenten hebben 42 samenwerkingsverbanden voor de jeugdhulp ingericht. Er is niet één schaal van samenwerking voor alle gedecentraliseerde jeugdzorgtaken. Men kiest vanuit de inhoud van de taak, voor een efficiënte aanpak: lokaal, regionaal of bovenregionaal. Hieronder een paar keuzes:

  • Alle gemeenten geven de organisatie van de eerstelijnszorg lokaal vorm. Dat geldt veelal ook voor de ambulante hulp.
  • De taken pleegzorg, crisisopvang en residentiële zorg worden bijna altijd op de schaal van de 42 jeugdzorgregio’s georganiseerd.
  • Voor een aantal taken (specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, Veilig Thuis, jeugdzorgplus) is voldoende omvang, expertise en mogelijkheden om financiële risico’s te verevenen nodig. Hierbij kiezen gemeenten voor een schaal van meerdere regio’s.

Bijlage:

Kaart Overzicht Jeugdzorgregio's