Organisatie
Nederlands Jeugdinstituut
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2018

Jongeren met een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel zijn kwetsbaar in hun overgang naar volwassenheid. Ze kunnen, zowel voor als na hun 18e jaar, problemen hebben met onderwijs, werk, inkomen, justitie en de wijze waarop de zorg georganiseerd is. Bij een deel van deze jongeren is sprake van een verstandelijke beperking of psychische problematiek.

Om te voorkomen dat deze jongeren tussen wal en schip vallen, is het van belang om samen met hen vroegtijdig een realistisch toekomstperspectief te maken. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek 'Beter in beeld. Jongvolwassenen na jeugdbescherming en jeugdreclassering', uitgevoerd door het Nederlands jeugdinstituut in nauwe samenwerking met gemeenten, professionals en ervaringsdeskundige jongeren.