Organisatie

Democratie in Actie

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2020

In korte tijd is door de coronacrisis de zoektocht naar mogelijkheden om burgers op digitale wijze bij het reilen en zeilen van de overheid te betrekken in een stroomversnelling geraakt. Die zoektocht leidde tot veel praktische vragen, zoals: Hoe kun je een inspraakavond over de Regionale Energie Strategie organiseren via een videotool? Kunnen we samen met inwoners online een schets maken voor een ruimtelijke opgave? Of via een chatsessie met twee of drie inwoners en een expert afspreken waar die twee nieuwe laadpalen in de wijk nu het best passen?

Om gemeenten, provincies en waterschappen hierbij te ondersteunen stelde Democratie in Actie deze Inspiratiegids digitale participatie op.