Organisatie
VNG
Publicatie soort
Factsheet
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2015

3e herziene en aangevulde versie, juli 2015

Bij spoedzorg (ook wel: crisisopvang) krijgt een thuiswonende cliënt tijdelijk intramurale opvang. In hoeverre zijn gemeenten verantwoordelijk voor spoedzorg? Naar aanleiding van de vragen die bij gemeenten leven, is de VNG in overleg gegaan met het ministerie van VWS, ZN, de VGN en het CIZ. In de Informatiekaart Spoedzorg beschrijven we onze bevindingen en gaan we in op de verschillende vormen van spoedzorg.