Organisatie
Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD)
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2015

Deze informatiekaart behandelt het opstellen en gebruiken van beleidsregels in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. In het eerste deel staat uitleg over hoe beleidsregels zich verhouden tot de verordening en hoe zij zich onderscheiden van nadere regels. In het tweede deel staan aanknopingspunten voor het opstellen van beleidsregels in de eigen gemeente. Deze zijn onder meer gebaseerd op de uitwisseling die het Ondersteuningsteam Decentralisaties heeft gehad met gemeenten in een aantal werkateliers.