Organisatie

Movisie

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2019

In oktober 2017 ging het VNG-koploperproject cliëntondersteuning van start met veertien koplopergemeenten. In het eerste jaar van het project Cliëntondersteuning bleek dat er veel verschillen zijn in de lokale aanpak en dat gemeenten tegen diverse vraagstukken aanlopen.

Het eerste hoofdstuk van dit rapport blikt terug op het koplopertraject. De volgende hoofdstukken gaan inhoudelijk in op cliëntondersteuning. Achtereenvolgens worden belicht: de afbakening en positionering van cliëntondersteuning, de samenwerking met andere partijen in het sociale domein, de levensbrede en integrale insteek, inwoner– en cliëntparticipatie en de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning. Het rapport sluit af met conclusies en aanbevelingen