Organisatie
VNG, NJi, KJP, JN, Nederland, GGZ NL, VGN, MOgroep, NIP, Actiz
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2016

VNG en NJi gaan samen de outcomemeting in de jeugdhulp harmoniseren. Dit voortgangsdocument is vastgesteld door een stuurgroep met vertegenwoordigers van VNG, NJi, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN, MOgroep, NIP en Actiz. Inclusief de bijlage: 'Huidige situatie outcome in jeugdhulp, JGZ, jeugdbescherming en jeugdreclassering'.