Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2020

Vanaf het moment dat de wet in werking treedt moet elke gemeente aangesloten zijn op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Om te kunnen aansluiten op de Landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV) en de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) moeten gemeenten software aanschaffen of aanpassen. Het gaat om systemen voor VTH, plansoftware en software voor toepasbare regels. Deze handreiking is een gids voor gemeenten om daarbij de juiste keuzes te kunnen maken. De handreiking begint met het waarom en gaat vervolgens in op het wat en het hoe.