Organisatie
VNG
Publicatie soort
Handreiking
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2017

De Wmo-verstrekking kan ook bij beschermd wonen een pgb zijn. Gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep is er extra risico op misbruik, zo is in de praktijk gebleken. De handreiking is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van het pgb beschermd wonen.

Sinds 1 januari 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen op grond van de Wmo 2015. De verantwoordelijkheid voor het budget ligt nu nog bij de centrumgemeenten, maar op termijn wordt elke gemeente zelf verantwoordelijk. 

De handreiking is gemaakt in samenwerking met centrumgemeenten, Per Saldo, MIND, de G32 en het ministerie van VWS.