Organisatie
VNG, IPO, UvW
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2016

Het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) geeft handvatten voor de beleidsontwikkeling, inrichting en uitvoering van informatiebeheer(processen).

Deze handreiking: 

  • beschrijft wat op strategisch, tactisch en operationeel niveau geregeld moet zijn om het informatiebeheer te stroomlijnen
  • verbindt hieraan toetsbare eisen die zijn gebaseerd op bestaande wetgeving en normenkaders, waaronder DUTO (normenkader digitale overheidsinformatie)
  • legt uit hoe een continue verbetercyclus werkt 

De handreiking is zodanig opgezet dat overheden met een klein onderdeel van hun informatiebeheer kunnen beginnen, maar ook in één keer het hele informatiebeheer in hun organisatie onder de werking van het kwaliteitssysteem kunnen brengen.

Aan de hand van een zelfevaluatie kunnen lokale overheden bepalen waar zij staan, welke verbeteracties nodig zijn en wie in de organisatie daarbij betrokken moeten worden.