Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Volledige publicatie

Jaar van uitgifte

2023

De VNG heeft deze handreiking voor governance en een bijbehorende Handreiking regionale financiële afspraken (pdf, 2,1 MB) opgesteld voor de doordecentralisatie van Beschermd Wonen. Met die doordecentralisatie  worden alle gemeenten verantwoordelijk voor hun eigen inwoners. Via een ingroeipad krijgen ze daar ook de middelen voor. Tegelijkertijd kan niet elke gemeente alle voorzieningen binnen haar grenzen organiseren. Daarvoor is regionale samenwerking onontbeerlijk en ook niet vrijblijvend.

De manier waarop gemeenten die samenwerking vormgeven en organiseren, bepalen zij zelf en zal mede afhankelijk zijn van de lokale en regionale omstandigheden en behoeften van cliënten. Daar spelen traditionele samenwerkingsvormen een rol in, maar ook de omvang van de verschillende gemeenten en de gewenste rol en invloed van gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders. En bij de uiteindelijk gekozen samenwerkingsvormen horen weer gedegen financiële afspraken. Om afhankelijk van de lokale en regionale omstandigheden goede afspraken te kunnen maken over zowel de governance als de daarbij horende financiële regelingen, zijn nu deze handreikingen opgesteld. Daarbij is ook gebruik gemaakt van ervaringen in verschillende regio’s.