Organisatie

In opdracht van de VNG, in samenwerking met programma i-Sociaal Domein en GGZ-Nederland

Jaar van uitgifte

2017

 

Missing media-item.

Na het verdwijnen van de DBC-systematiek per 2018 kunnen gemeenten kiezen om behandelingen van specialistische j-ggz te betalen op basis van werkelijk bestede tijd. Deze handreiking laat zien hoe partijen tariefafspraken kunnen maken, en de spelregels daarbij. De handreiking helpt gemeenten en aanbieders bij de implementatie van een nieuwe bekostigingswijze voor de jeugd-GGZ én helpt vermijdbare administratieve lasten te voorkomen.

  • Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het hanteren van eenduidige definities, productcodes en spelregels.
  • In deze herziene versie van de eerder (in februari) verschenen handreiking is actuele informatie opgenomen over de productcodes voor inkoopafspraken met de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant én nieuwe informatie voor het onderbouwen van tarieven.

Handreiking: Handreiking bekostiging Jeugd-GGZ Inspanningsgericht, Versie juni 2017