Organisatie
Ruimte-OK i.o.v. PO-Raad, VO-Raad en VNG
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2015

Deze handreiking stelt gemeenten in staat asbestverwijdering in schoolgebouwen gestructureerd aan te pakken. Hij zet de feiten en ervaringen rondom asbest in schoolgebouwen op een rij en bevat actuele wet- en regelgeving. 

De schoolbesturen in het primair onderwijs zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van personeel en leerlingen. Voor alle schoolbesturen en gemeenten is het daarom relevant te weten hoe een eventuele aanpak van asbest in het reguliere onderhoud kan worden meegenomen.

Ook gemeenten hebben een taak in deze problematiek. Zij zijn in sommige gevallen ook juridisch eigenaar van het schoolgebouw en moeten optreden wanneer asbest een direct gevaar voor de omgeving oplevert.

Ruimte-OK = Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang