Organisatie
VWS, VNG, CAK, Ketenbureau i-Sociaal Domein, Zorginstituut Nederland, Inlichtingenbureau
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2019

Alle activiteiten voor gemeenten die nodig zijn voor de initiële aanlevering, staan beschreven in deze handleiding. De te nemen stappen voor de aanlevering zoals verbinding GGk, aanleveren gemeentelijke parameters, aanlevermoment en wat te doen bij fouten worden nader toegelicht. Deze handleiding is een vervolg op de checklist die in september is verschenen. Voor de initiële aanlevering dienen de stappen uit de checklist doorlopen te zijn.