Organisatie

VNG, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, ministerie van BZK, Vereniging van Grondbedrijven

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2018

Deze handreiking geeft een inleiding in het grondbeleid, en is een leesbaar en praktisch document voor raadsleden, maar ook voor ambtenaren en andere geïnteresseerden. De vorige versie van de handreiking dateerde uit de crisistijd (2014) en actualisering was nodig.

Inmiddels ligt de crisis achter ons en zucht een groot deel van Nederland onder een enorm woningbouwtekort. Daarnaast zijn er gebieden die te maken hebben met krimp. Tegelijk vindt er een energietransitie plaats en moeten er stappen worden gemaakt naar klimaatadaptatie. Er moet dus worden gehandeld. Doe je dat als gemeente door weer actief gronden aan te kopen of kan het ook anders? Het is aan raadsleden de kaders te stellen. Het grondbeleid geeft u instrumenten om in te spelen op deze belangrijke ontwikkelingen.

Welke instrumenten zijn dat? Welke keuzes kunt u maken? Aan welke knoppen kan een raadslid draaien om invloed te hebben op ruimtelijke ontwikkelingen en de risico’s die daarmee gepaard gaan? Het gaat vaak om veel geld. Deze handreiking legt uit en geeft handvatten.

 

Missing media-item.