Organisatie
VNG
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2017

Het is belangrijk dat er altijd jeugdbescherming en jeugdreclassering beschikbaar is, geleverd door duurzame, levensvatbare gecertificeerde instellingen. In 2016 is in bovenregionale bijeenkomsten gesproken over belangrijke keuzes over jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit is gebeurd aan de hand van deze gespreksleidraad voor gemeenten.