Organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2022

Per 19 juli 2022 is het beleid omtrent derdelanders uit Oekraïne aangescherpt. Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning (niet zijnde een tijdelijke vergunning internationale of nationale bescherming) vallen per deze datum niet meer onder de richtlijn tijdelijke bescherming en hebben dus niet langer recht op opvang en voorzieningen in Nederland. Deze instructie omschrijft eerst de doelgroep die wel onder de richtlijn valt, vervolgens de doelgroep die niet onder de richtlijn valt. Daarna volgt een uitleg van het proces dat derdelanders doorlopen bij aankomst in de gemeente.