Organisatie

Kunsten ’92 c.s

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2017

De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. De Code nodigt uit tot kritische reflectie en biedt een handreiking hoe de sector samen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk komt. Het is een paraplu voor regelingen en richtlijnen ter verbetering van het verdienvermogen en ontwikkelingsperspectieven bij werkenden. Het gaat om Fair Pay, Fair Share en Fair Chain. OCW-minister van Engelshoven acht het relevant dat alle overheden bij hun cultuurbeleid conform de Code handelen.