Organisatie
VNG
Publicatie soort
Factsheet
Jaar van uitgifte
2017

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vraagt bij aanbieders en wijkteams gegevens uit in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet. Gemeenten kunnen daar goed gebruik van maken, bijvoorbeeld om zich te vergelijken met andere gemeenten, of door zicht te krijgen op trends in het gebruik van jeugdhulp, de leeftijd van kinderen die jeugdhulp gebruiken, of trends in het verwijspatroon. Er is een factsheet opgesteld met meer informatie hierover.

De factsheet legt allereerst uit welke gegevens bij CBS worden aangeleverd. Per 1 januari 2018 wordt daar bijvoorbeeld ook outcome aan toegevoegd. Daarnaast wordt uitgelegd waar gegevens te vinden zijn. Gemeenten kunnen niet alleen rechtstreeks op Statline gegevens vinden, ze worden ook doorgeleverd naar Waarstaatjgemeente.nl