Organisatie
Programma PJ&J (diverse organisaties, o.a. VNG)
Publicatie soort
Factsheet
Jaar van uitgifte
2017

In veel organisaties die jeugdhulp en jeugdbescherming bieden, werken geregistreerde én niet-geregistreerde professionals. Niet-geregistreerde professionals voeren taken uit waarvoor ze niet geregistreerd hoeven te zijn, of zijn in opleiding. In het belang van de jeugdige en gezin is samenwerken goed mogelijk en belangrijk. In deze factsheet staat beschreven in welke situaties wel- en niet-geregistreerden samenwerken en wat dat betekent.

NB: In het gezamenlijk Programma PJ&J werken brancheorganisaties, onderwijs, beroepsverenigingen, cliëntorganisaties en gemeenten samen aan de veranderingen en ontwikkelingen binnen het jeugddomein.