Organisatie
Transitiebureau Jeugd (VWS, VenJ, VNG) i.s.m. PvC, NVvP en JN
Publicatie soort
Factsheet
Jaar van uitgifte
2015

Pleegkinderen hebben een bijzondere positie in diverse (financiële) regelingen. Dit heeft ook gevolgen voor hun pleegouders. Zij kunnen onder voorwaarden een beroep doen op verschillende wettelijke financiële regelingen die verband houden met zorg, onderwijs, werk en inkomen. Deze factsheet beoogt pleegouders en gemeenten een kort overzicht en inzicht te geven in de belangrijkste financiële regelingen, zoals deze gelden na inwerkingtreding van de Jeugdwet. Daarbij wordt in deze factsheet ook ingegaan op de eventuele samenloop met andere financiële regelingen. (NB: Deze factsheet dateert uit 2015, maar is nog steeds actueel).