Organisatie
VNG, NJi, VWS en VenJ
Publicatie soort
Factsheet
Jaar van uitgifte
2016

Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de Jeugdwet. De Jeugdwet beoogt dat gezinnen zoveel mogelijk zelf (met hun netwerk) problemen in de opvoed- en opgroeisituatie aanpakken, èn dat ouders en jeugdigen daarbij regie voeren over de hulp die zij nodig hebben. Gezinnen moeten de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen. Deze factsheet geeft u actuele informatie. 

  Missing media-item.