Organisatie

VNG, NJi, VWS en VenJ

Publicatie soort

Factsheet

Jaar van uitgifte

2016

Missing media-item.Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de Jeugdwet. De Jeugdwet beoogt dat gezinnen zoveel mogelijk zelf (met hun netwerk) problemen in de opvoed- en opgroeisituatie aanpakken, èn dat ouders en jeugdigen daarbij regie voeren over de hulp die zij nodig hebben. Gezinnen moeten de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen. Deze factsheet geeft u actuele informatie. 

Missing media-item.  Missing media-item.   Missing media-item.   Missing media-item.