Publicatie soort

Rapport

Jaar van uitgifte

2022

Een stelsel dat helpt: aandachtspunten doordecentralisatie en woonplaatsbeginsel beschermd wonen (pdf, 1,9 MB)

De voorgenomen wijzigingen ten behoeve van de doordecentralisatie van beschermd wonen (die moeten leiden tot een 'stelsel dat helpt') kennen een aantal aandachtspunten, voor gemeenten, aanbieders en/of cliënten. Deze zijn in dit onderzoek nader onderzocht. Ook zijn er aanvullende waarborgen geformuleerd.

De aandachtspunten betreffen:

  1. De uitvoeringskracht van gemeenten om goed invulling te kunnen geven aan hun verantwoordelijkheden.
  2. De invloed van het woningaanbod (en het gebrek daaraan) op de gewenste beweging.
  3. Financiële risico’s als gevolg van het feit dat schommelingen in het aantal cliënten voor kleinere gemeenten relatief groot kunnen zijn, en de kosten voor ondersteuning veelal aanzienlijk zijn.
  4. De administratieve lasten die het gevolg kunnen zijn van gemeenten die individueel aanbod gaan organiseren.
  5. De definitie van beschermd wonen en het risico dat gemeenten financiële problemen krijgen als te veel mensen uit andere gemeenten zich melden voor tussenvormen die niet onder de wettelijke definitie van beschermd wonen vallen.