Organisatie
VNG
Jaar van uitgifte
2019

Eind juni 2019 stelde het VNG-bestuur het advies vast van het Expertiseteam Doordecentralisatie MO-BW-BW.  Het advies bevat 10 bouwstenen voor een zorgvuldige (financiële) doordecentralisatie van Beschermd Wonen teneinde continuïteit van ondersteuning en zorg te borgen voor inwoners van alle gemeenten.

In juli is het advies van het expertiseteam volledig overgenomen door het Rijk (met inachtneming van een aantal aandachtspunten), daarmee is een nieuw fundament gelegd voor de doordecentralisatie van Beschermd Wonen.

Dit procesplan heeft als doel om gemeenten:

  • Helderheid te bieden over onder welke verantwoordelijkheid en binnen welke governance de verschillende bouwstenen worden uitgewerkt.
  • Te informeren over de planning op hoofdlijnen.
  • Inzicht te geven in de manier waarop zij bij kunnen dragen aan of invloed kunnen uitoefenen op de uitwerking van de bouwstenen.

De bouwstenen uit het advies worden de komende twee jaar nader uitgewerkt. Dat gebeurt binnen verschillende governance-structuren en deels binnen reeds bestaande trajecten. Zo worden de financiële bouwstenen grotendeels uitgewerkt binnen de Evaluatie Verdeelmodellen Sociaal Domein (EVSD). 

Voor een aantal bouwstenen geldt dat ze met veel vaart worden uitgewerkt (met name de financiële bouwstenen en de bouwsteen over de nieuwe regiovorming: daarover worden tot einde dit jaar de voornaamste besluiten genomen). Voor andere bouwstenen geldt dat we nog aan het begin staan van het proces van uitwerking. Om die reden noemen we in dit plan enkel de belangrijkste (reeds bekende) mijlpalen en de (verwachte) eindproducten.