Organisatie

Verwey-Jonker Instituut en Radar

Publicatie soort

Overig

Volledige publicatie

Jaar van uitgifte

2018

Deze publicatie gaat over domein overstijgende aanpak van multi-probleem gezinnen: voorbij de scheiding tussen veiligheidsdomein en zorgdomein. Wat zijn de mogelijkheden die justitie kan bieden in de aanpak van MPG en het voorkomen van verdere escalatie en strafbaar gedrag? 

In dit rapport beschrijven we de problematiek van multiprobleemgezinnen. In de bijgaande factsheet vatten we het kort samen. We brengen in kaart waar de knelpunten liggen in een integrale aanpak. Welke stappen kunnen worden ondernomen om tot een domein overstijgende aanpak te komen? We gaan specifiek in op de rol die veiligheidspartners hierin kunnen spelen. In een aantal bijlagen geven we nadere achtergrondinformatie.