Organisatie

VNG

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2021

De Wet inburgering treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Het doel van deze nieuwe wet  is dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee kunnen doen aan de Nederlandse samenleving, het liefst door middel van betaald werk. Gemeenten krijgen de regie over de uitvoering van de inburgering en worden verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen gedurende de inburgering, en kunnen daarmee voor hen het verschil gaan maken.

Gemeenteraden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een goede uitvoering van de wet door het vormen van een visie op inburgering, wat hierbij de beste keuzes zijn in uw gemeente, door kaders te stellen en zo te sturen als gemeenteraad. Met deze introductie willen wij u handvatten bieden om aan de slag te gaan. De publicatie biedt inzicht in:

  • De taken en verantwoordelijkheden die voor gemeenten uit de wet voortvloeien.
  • Waar een gemeente zelf keuzes kan maken in het vormgeven van het inburgeringstraject
  • Wat hierbij uw rol kan zijn als gemeenteraad.