Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2018

eze checklist biedt gemeenten handvatten voor het opstellen van een plan van aanpak voor de informatievoorziening benodigd voor de invoering van de Omgevingswet. Het geeft inzicht in wat een gemeente minimaal dient te doen op gebied van de informatievoorziening, om klaar te zijn voor de Omgevingswet.