Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2015

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de kosten voor het verwijderen van asbest bij toekomstig onderhoud of aanpassen van schoolgebouwen. De Raad van State (RvS) bevestigt op dit punt eerdere jurisprudentie. Daarbij zijn de kosten voor asbestsanering als ‘herstel van constructiefouten’ aan schoolgebouwen een voorziening huisvesting. Gelijktijdig stelt de RvS dat de kosten van asbestsanering niet altijd voor rekening komen van de gemeente. De RvS geeft een aantal verfijningen en aanvullingen die van belang zijn bij de afwikkeling van de schade en de verdeling van kosten.