Publicatie soort
Handreiking
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2015

In dit bestuursakkoord zijn aan de hand van vijf onderwerpen afspraken tussen partijen weergegeven. De afspraken variëren van afspraken over ambitie en samenwerking tot concrete afspraken over acties.