Publicatie soort

Handreiking

Volledige publicatie

Jaar van uitgifte

2015

In dit bestuursakkoord zijn aan de hand van vijf onderwerpen afspraken tussen partijen weergegeven. De afspraken variëren van afspraken over ambitie en samenwerking tot concrete afspraken over acties.