Organisatie

VNG

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2020

Digitale veiligheid staat steeds hoger op de bestuurlijke prioriteitenlijst. De VNG Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024 biedt via 10 actielijnen handelingsperspectief voor de bestuurlijke praktijk. De VNG ondersteunt hiermee gemeenten bij de beveiliging van hun informatiesystemen en de gegevens over inwoners en ondernemers. De hoofdonderwerpen zijn: bewustwording, governance, risicogericht handelen en werken als één overheid. De actielijnen zijn onder deze onderwerpen verder uitgewerkt. De Agenda biedt ook handvatten bij het voorkomen en oplossen van cyberincidenten. Dit proces is continu in beweging.