Organisatie

Aanjaagteam Verwarde Personen

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2016

Missing media-item. Het aanjaagteam Verwarde Personen is onder de indruk van wat er gebeurt in de verbetering van ondersteuning, zorg en straf voor mensen met verward gedrag.

Maar ondanks alle inspanningen van gemeenten en partners is er nog geen sprake van een goed werkende sluitende aanpak van negen bouwstenen. Om het verschil in de praktijk te bewerkstelligen is versnelling nodig.

Samen verder doorpakken

In de 2e tussenrapportage Samen verder doorpakken stelt het aanjaagteam Verwarde Personen een aantal prioriteiten die met aanbevelingen onderbouwd worden.

  • Verbinding mensen en hun omgeving
  • Snelle en voldoende ondersteunings- en zorgaanbod op maat en informatievoorziening
  • Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week hulp en opvang
  • Preventie, voorkomen van persoonlijk leed en maatschappelijke onrust
  • Verwijderen van drempels in bureaucratie en financieringsstromen
  • Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen
  • Volharding in de inzet op het vraagstuk personen met verward gedrag

Het aanjaagteam Verwarde Personen bevordert dat gemeenten en haar ketenpartners een sluitende aanpak voor én met personen met verward gedrag opstellen. Daarin staat de persoon met verward gedrag en zijn omgeving altijd centraal.

Reactie opdrachtgevers

Bijlagen 2e tussenrapportage

Zie ook