Handen

GT Connect

Project

Het contract GT Connect is per 22 december 2020 ontbonden. De beheerpartij, het Servicecentrum Gemeenten van VNG Realisatie, begeleidt de deelnemers in de afwikkeling ervan. De directie VNG Realisatie heeft in het voorjaar van 2021 aan GT gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een opvolger van GT Connect. Naar verwachting zal de directie in april 2022 besluiten of die er komt.

Doel van dit project

VNG Realisatie onderzoekt de mogelijkheid van een opvolger van GT Connect. De verwachting is dat hier in april 2022 duidelijkheid over zal zijn. 

Beschrijving

GT Connect is ontbonden. Dit betekent nogal wat voor de deelnemers. Het Servicecentrum Gemeenten verzorgt de afhandeling ervan voor deelnemers. Het team GT onderzoekt de mogelijkheden van een opvolger van GT Connect. 

Meer weten?

Vragen over GT Connect? Bekijk de website van het Servicecentrum Gemeenten of neem contact op via info@scgemeenten.nl of 070 250 14 14.