Server

Gemeentelijke software initiatieven opschalen

Binnen gemeenten zijn er veel iniatieven die passen bij de Common Ground principes. Sommige van deze initiatieven zijn kansrijker dan anderen. De kansrijke initiatieven verdienen indien nodig ondersteuning bij het opschalen van een enkele aangesloten gemeente naar veel gemeenten, zodat de businesscase van het gebruik en de gezamenlijke doorontwikkeling steeds gunstiger wordt voor gemeenten.

Een voorbeeld is de Signalen applicatie waarmee meldingen in de openbare ruimte kunnen worden gedaan. Signalen is door de gemeente Amsterdam ontwikkeld en wordt nu met ondersteuning van de VNG opgeschaald naar veel meer gemeenten.

Meer informatie, aan de slag

Mail voor meer informatie en vragen naar jacco.brouwer@vng.nl.