Publiek

Burgerpeiling

Project

Als gemeente wilt u uw beleid en dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van uw inwoners. Daarvoor is het van belang dat u weet wat er leeft in de gemeenschap. Om hier inzicht in te krijgen kunt u gebruik maken van de Burgerpeiling.

Doel

De Burgerpeiling maakt het welzijn en de betrokkenheid van wijkbewoners en doelgroepen inzichtelijk. Zo kunt u uw beleid afstemmen op de wensen van de inwoners.

Beschrijving

Niet iedere burger is even actief of zelfredzaam. Inzicht in sociale achtergronden van zowel actieve als minder actieve burgers is daarom essentieel. Welke kenmerken bepalen dat een inwoner zich inzet voor de leefbaarheid van de buurt, of inzet voor buurtgenoten? In hoeverre kunnen en willen zij zich inzetten?

De Burgerpeiling geeft u inzicht in de mogelijkheden van inwoners om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven, en de behoefte om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van hun buurt en het welzijn van anderen. U ontdekt daarnaast in hoeverre uw gemeente erin slaagt aan te sluiten bij de leefwereld van inwoners.

De vragen in de Burgerpeiling hebben betrekking op vier belangrijke maatschappelijke thema’s: leefklimaat, welzijn en zorg, de relatie tussen inwoner en gemeente en de directe dienstverlening. U kunt de modelvragenlijst uitbreiden met een verdiepende module.

Recentelijk is de modelvragenlijst ‘Burgerpeiling’ toegankelijker en leesbaarder gemaakt voor inwoners. Vragen en toelichtingen in de enquête zijn nu op taalniveau B1. Beter begrijpbare vragen zullen resulteren in een betere kwaliteit van de antwoorden, wat gemeenten weer helpt bij het afstemmen van hun beleid en dienstverlening op de wensen en behoeften van de inwoners.

Hoe?

U kunt als gemeente de Burgerpeiling zelf uitvoeren of uitbesteden aan een onderzoeksbureau. U bepaalt zelf welk bureau u eventueel hiervoor inschakelt. Inmiddels hebben meer dan vijftien onderzoeksbureaus de Burgerpeiling opgenomen in hun portfolio. Ieder bureau voorziet in een andere behoefte. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop de vragenlijst wordt voorgelegd aan uw inwoners en hoe de rapportage is opgezet. Ons advies is om drie offertes op te vragen bij verschillende bureaus en kritisch te kijken welk bureau het beste bij uw gemeente past.

Als u de burgerpeiling gaat of laat uitvoeren, moet u ook beslissen of u de modelvragenlijst wilt gebruiken of dat u deze wilt aanvullen met de modules 'dienstverlening met de menselijke maat', 'tevredenheid met het leven' en 'samenredzaamheid' of met eigen vragen. Daarnaast is het van belang dat u een keuze maakt voor het al dan niet uitvoeren van het onderzoek in de kernen en wijken van uw gemeente. Laat u goed adviseren over de keuzemogelijkheden in de Burgerpeiling.

Praktijkvoorbeeld

De gemeente Etten-Leur voert al een aantal jaar de Burgerpeiling uit. Wim Voeten, raadsgriffier van de gemeenteraad in Etten-Leur: “Om te bepalen wat we concreet oppakken, maken we gebruik van de prioriteitenmatrix. We focussen ons daarbij op zaken die relatief laag scoren, maar wel een grote impact hebben op de tevredenheid van onze inwoners. Ook gaan we aan de slag met overheidsparticipatie, waarbij we ons als gemeente opstellen als partner en denken in mogelijkheden. We gebruiken de resultaten van de Burgerpeiling ook om met onze inwoners in gesprek te gaan bij het maken van de wijkplannen.”

Meer weten?

Meer informatie over de Burgerpeiling is op deze pagina beschikbaar in "Documentatie Burgerpeiling VNG Realisatie - via Github". Heeft u specifieke vragen over de Burgerpeiling? Stuur dan een e-mail naar waarstaatjegemeente@vng.nl.