Om de lijntjes met de inwoners korter te maken, is in 2019 besloten om beeldbellen in te zetten. De doelstelling was: dienstverlening persoonlijk, dichtbij en maximaal online. En dat alles op een hoog niveau.
Het begon als een experiment maar met een gebruiksvriendelijk videokanaal is het de gemeente gelukt de zorgverlening van de gebiedsteams online uit te breiden.

Jaartal

2021

Gemeente

Natuurlijk worden zorg-gesprekken ook aan de tafel thuis gevoerd maar de voordelen van het videobellen, bleken al snel groot. De kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening verbeterden. En het online voeren van de dienstverleningsgesprekken resulteerde in een duidelijke afname van reistijd, voor zowel de inwoners als de zorgprofessionals, waardoor meer tijd overbleef voor effectieve dienstverlening.

Door corona moesten fysieke huisbezoeken beperkt worden en bleek videobellen een goed alternatief. Ook voor mensen die normaliter minder vaak online zijn, zoals ouderen. ‘Een inwoner van 95 gaf aan dat het makkelijk was om in te loggen en ze vond het fijn om een gezicht te zien’.

In Waadhoeke zijn inwoners erg tevreden over dit extra kanaal om met de gemeente te communiceren. Videobellen biedt mogelijkheden tot een versterking van de dienstverlening in het zorgdomein met een maximale keuzevrijheid voor de inwoner en de zorgprofessional. 

De meeste experimenten op dit gebied vinden plaats in Randstedelijk gebied. De proef in Waadhoeke biedt een perspectief voor gemeenten met een meer landelijk karakter.
Experimenteren met beeldbellen kan kleinschalig en met weinig kosten. Het videokanaal is eenvoudig in gebruik en privacy en security zijn geborgd.
Ervaringen zijn inmiddels met zo’n 80 collega’s gedeeld.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2021.