De eikenprocessierups zorgt al jaren voor overlast. Deze overlast breidt zich langzaam uit naar de noordelijke provincies. De nieuwe bestrijdingsmethode -paringsverstoring - treft alleen eikenprocessierupsen en is inmiddels succesvol getest.

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Persbericht / Nieuwsbericht Website

Om de hinder voor burgers aan te pakken wordt vaak een preventieve bestrijding toegepast: de boomkronen van de eiken worden bespoten, nog voordat de rupsen brandharen hebben. Hierbij worden echter ook andere rupsen gedood.
 
Bij deze nieuwe methode wordt gebruik gemaakt van specifieke geurstoffen. Deze geurstoffen, zgn. feromonen, lijken op de geurstof die de vrouwelijke vlinder uitscheidt, zodat mannelijke vlinders de vrouwtjes vinden en met ze kunnen paren. Deze stoffen zijn soort-specifiek, ze hebben alleen effect op de bewuste doelsoort. Door deze geurstof in geconcentreerde vorm en aangepaste formule in de boom aan te brengen, raken de mannetjesvlinders zodanig verward, dat ze de vrouwelijke vlinders niet meer opmerken en er geen paringen volgen. 
Dit principe staat bekend als paringsverstoring (mating disruption). Zonder paring worden eitjes niet bevrucht en volgen er geen rupsen. 

Er is een veldproef uitgevoerd om te onderzoeken of de methode met de feromonen werkt. Dit onderzoek is gefinancierd door de provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel en de gemeenten Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland.

Juist in stedelijk gebied, waar weinig ruimte is voor natuurlijke vijanden, kan deze methode de oplossing vormen om alleen overlast van eikenprocessierupsen aan te pakken, zonder dat er nadelige effecten voor andere soorten planten en dieren zijn. 
Voordat deze nieuwe bestrijdingsmethode landelijk kan worden toegepast, moet deze nog verder worden verfijnd.