Personalia

Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

 

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

De gemeenteraad van Opmeer heeft burgemeester GertJan Nijpels (VVD) voorgedragen voor herbenoeming. Zijn tweede ambtstermijn loopt op 15 mei 2017 af. Nijpels begon in 2005 in Opmeer waar hij al waarnemend burgemeester was. In de jaren daarvoor was hij onder meer wethouder in Den Helder en directeur van Holland Stores Group.

Burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal is op 16 januari 2017 beëdigd voor een tweede ambtstermijn. De VVD’er is vanaf 2011 burgemeester in deze gemeente. Voordat hij naar Roosendaal kwam was hij onder meer burgemeester van Weert, wethouder in Breda, Tweede Kamerlid en raadslid in Bergen op Zoom.

Marnix Norder is begonnen als voorzitter van Aedes, vereniging van woningcorporaties. Hij is benoemd voor een periode van vier jaar. Hij volgde op 1 januari 2017 Marc Calon op, die voorzitter van LTO Nederland werd. Norder was eerder Statenlid en gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en wethouder Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie van de gemeente Den Haag. Daarnaast was hij ook voorzitter van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen en ambassadeur en voorzitter van het Expertteam Eigenbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Annet Doesburg is op 1 januari 2017 begonnen als beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur van de fusiegemeente Waadhoeke. Ze hield zich als projectleider de afgelopen tijd al bezig met de voorbereiding op de herindeling. De gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel fuseren op 1 januari 2018 tot de nieuwe gemeente Waadhoeke. Doesburg werkte de afgelopen zeven jaar in verschillende directiefuncties bij de gemeente Amsterdam.

Op 16 januari 2017 begint Charlie Aptroot (VVD) als waarnemend burgemeester van de gemeente Wassenaar. Hij blijft daarnaast burgemeester van Zoetermeer waar hij in 2012 aantrad. De waarneming duurt tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Aptroot, die in Wassenaar de tijdelijke opvolger is van burgemeester Jan Hoekema (D66), was eerder raadslid en wethouder in Wassenaar, lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland en Tweede Kamerlid.

Elke Dreier-Hafkens wordt per 1 april 2017 de nieuwe raadsgriffier van Heumen. Zij is nu nog griffier van de gemeenteraad van Druten. In Heumen volgt zij Janneke Visser-Hendriks op, die is vertrokken naar de Radboud Universiteit Nijmegen. Tot 1 april wordt het griffierschap waargenomen door Will Scheepens.

Marjolein van der Meer Mohr (VVD) begint op 1 januari 2017 aan haar tweede termijn als burgemeester van Rucphen. Ze was zelfstandig juridisch adviseur toen ze op 1 januari 2011 tot burgemeester van Rucphen werd benoemd. Daarvoor was ze raadslid, wethouder en locoburgemeester in Westvoorne.

Arthur Dallau heeft aangekondigd dat hij per 1 juni 2017 afscheid neemt als directeur van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). Hij gaat verder als zelfstandig ondernemer. Dallau begon in 2012 als NVVB-directeur.

CDA’er Jetty Eugster volgt in januari 2017 Harrie Nuijten (PvdA) op als waarnemend burgemeester van Reusel-De Mierden. Ze werd in 2011 burgemeester van Schijndel. Die gemeente wordt 1 januari 2017 samengevoegd met Sint-Oedenrode en Veghel tot de nieuwe gemeente Meierijstad. Eugster was eerder ook wethouder in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Burgemeester Arno Brok (VVD) van Dordrecht is door Provinciale Staten van Fryslân voorgedragen als de nieuwe commissaris van de Koning. Hij wordt waarschijnlijk in maart 2017 geïnstalleerd. Brok is sinds 2010 burgemeester van Dordrecht, daarvoor was hij onder meer wethouder in Leeuwarden (1998-2003) en burgemeester van Sneek (2003-2010). Hij is nu ook secretaris van het VNG-bestuur en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. In Fryslân volgt hij partijgenoot John Jorritsma op die sinds september burgemeester is van Eindhoven. VVD’er Joan Leemhuis-Stout is sinds 13 september 2016 waarnemend CdK van Fryslân.

Pagina's