Personalia

Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

 

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

Henk Lambooij (SGP) begint op 15 juni 2017 aan zijn tweede ambtstermijn als burgemeester van Putten. Hij trad in 2011 aan in deze gemeente. Daarvoor was hij onder meer wethouder in Hoevelaken en Nijkerk.

Met ingang van 19 juni 2017 is Corry van Rhee-Oud Ammerveld (PvdA) door de Gelderse commissaris van de Koning benoemd tot waarnemend burgemeester van West Maas en Waal. Daar is een vacature ontstaan door het vertrek - na 18 jaar - van burgemeester Thomas Steenkamp (CDA). Van Rhee is sinds november 2009 wethouder in Tiel, daarvoor was zij acht jaar raadslid in die gemeente. Waarschijnlijk eindigt het waarnemerschap nog voor het kerstreces, dan moet bekend zijn wie de Kroonbenoemde burgemeester wordt.

Het algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta heeft Kees Jan de Vet voorgedragen als dijkgraaf. De installatie vindt waarschijnlijk plaats op 30 augustus 2017. De Vet is nu nog waarnemend burgemeester van Culemborg. Daarvoor was hij, tot 1 juli 2016, acht jaar lid van de directieraad van de VNG. Eerder was de CDA'er burgemeester van Prinsenbeek, waarnemer in Westvoorne en burgemeester van Leusden. 

Bert Swart ziet af van het burgemeesterschap van Midden-Drenthe. Hij zou daar op 3 juli 2017 beginnen, maar eind april werd hij onwel en sindsdien is zijn gezondheidssituatie zorgwekkend. Swart (CDA) wil daarom zijn huidige functie van burgemeester in Zuidhorn voortzetten zolang zijn gezondheid het toelaat. De raden en colleges van de gemeenten Midden-Drenthe en Zuidhorn hebben hiervoor begrip getoond.

De Drentse commissaris van de Koning Jozias van Aartsen heeft in overleg met waarnemend burgemeester Ton Baas van Midden-Drenthe besloten de aanstelling van VVD'er Baas (70) voorlopig voort te laten duren. De gemeente moet op zoek naar een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester, nadat Bert Swart - de huidige burgemeester van Zuidhorn - vanwege gezondheidsredenen besloot af te zien van het aanvaarden van de burgemeesterspost. Swart zou op 3 juli 2017 worden beëdigd als burgemeester. De minister van BZK zal de vacature opnieuw openstellen.

Hayo Apotheker, de man met de meeste dienstjaren als (waarnemend) burgemeester, stopt. Op 19 december 2017 legt hij de ambtsketen van Súdwest-Fryslân na bijna zes jaar af. Apotheker (D66) was sinds 1980 burgemeester van Muntendam, Veendam, Leeuwarden, Steenwijk/Steenwijkerland en Sneek/Súdwest-Fryslân. Hij was ook tien maanden minister van Landbouw in het tweede kabinet-Kok (1998-1999).

Ronald Wortelboer wordt de nieuwe burgemeester van Stede Broec. De gemeenteraad heeft hem als kandidaat voorgedragen. Hij wordt naar verwachting 13 juli 2017 geïnstalleerd. Wortelboer is nu nog kabinetschef bij de provincie Noord-Holland. Daarvoor was hij senior beleidsadviseur en beleidsmedewerker. Wortelboer noemt zichzelf 'liberaal' en voelt zich thuis bij de VVD. In Stede Broec volgt hij interim-burgemeester Willem van Beek (CDA) op, die waarneemt voor Marian Goldschmeding (PvdA) die in december vorig jaar stopte.

PvdA’er Freek Ossel wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Wijdemeren. Hij treedt op 12 juni 2017 in functie. Hij is de opvolger van partijgenoot Martijn Smit, die op 18 mei startte als burgemeester van Beverwijk. Voor de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, waaronder Wijdemeren, is de wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling gestart. Daarom wordt de burgemeestersvacature niet opengesteld en komt er een waarnemend burgemeester. Ossel (62) was van 2014 tot medio mei 2017 waarnemend burgemeester in Beverwijk. Daarvoor was hij wethouder in Amsterdam.

 

Annie Brouwer-Korf is woensdag 17 mei 2017 op 70-jarige leeftijd overleden. Zij was ruim tien jaar, van 1997 tot 1 januari 2008, vicevoorzitter van de VNG. Toen zij in die functie werd benoemd was ze nog burgemeester van Amersfoort. In 1999 werd ze burgemeester van Utrecht, waar ze tot en met 2007 zou blijven. Annie Brouwer begon haar politieke carrière als PvdA-raadslid en wethouder in Nijmegen en burgemeester van Zutphen. In 2007 werd ze door het bestuur van de VNG onderscheiden met de Prijs der Gemeenten vanwege haar grote verdiensten voor het lokaal bestuur en haar gave om personen en groepen bij elkaar te brengen.

Pieter Jeroense start op 21 augustus 2017 als plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG. Samen met Jantine Kriens vormt hij de algemene directie. Hij zal zich primair richten op de interne organisatie van de VNG. Jeroense is nu nog gemeentesecretaris/algemeen directeur in Alphen aan den Rijn en werkte eerder bij de gemeenten Rotterdam en Leiden. Hij is ook lid van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid, voorzitter van kring gemeentesecretarissen Hollands-Midden en lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging van Gemeentesecretarissen.

 

Pagina's