Personalia

Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

 

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

Theo van Leeuwen is sinds 1 januari 2017 de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Someren. Hij werkte al bij deze gemeente als adjunct-directeur. Van Leeuwen is de opvolger van Ton Kok, die na vijftien jaar met pensioen ging.

Jan Kottelenberg is voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. Hij is sinds 2006 wethouder in Lochem. Eerder was de CDA’er lid van Provinciale Staten van Gelderland, bestuurder bij de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en sinds 1980 heeft hij een eigen melkveehouderij in het Gelderse Zwiep. Kottelenberg, die naar verwachting op 7 april 2017 in Neder-Betuwe wordt geïnstalleerd, is de opvolger van de oudste burgemeester van Nederland Kees Veerhoek (VVD). Veerhoek vertrekt op 1 april 2017 uit de gemeente waar hij op 14 maart 2008 begon, hij is dan zeventig jaar.

Harry Dijksma gaat op 1 februari 2017 aan de slag als waarnemend burgemeester in de gemeente Elburg. Na een periode in de Almeerse gemeenteraad werd de VVD'er in 1995 lid van Provinciale Staten van Flevoland. Van 1999 tot 2010 was hij gedeputeerde van de provincie. Dijksma is de tijdelijk opvolger van Frans de Lange (ChristenUnie) die directeur van zendingsorganisatie GlobalRize werd.

De gemeenteraad van Opmeer heeft burgemeester GertJan Nijpels (VVD) voorgedragen voor herbenoeming. Zijn tweede ambtstermijn loopt op 15 mei 2017 af. Nijpels begon in 2005 in Opmeer waar hij al waarnemend burgemeester was. In de jaren daarvoor was hij onder meer wethouder in Den Helder en directeur van Holland Stores Group.

Burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal is op 16 januari 2017 beëdigd voor een tweede ambtstermijn. De VVD’er is vanaf 2011 burgemeester in deze gemeente. Voordat hij naar Roosendaal kwam was hij onder meer burgemeester van Weert, wethouder in Breda, Tweede Kamerlid en raadslid in Bergen op Zoom.

Marnix Norder is begonnen als voorzitter van Aedes, vereniging van woningcorporaties. Hij is benoemd voor een periode van vier jaar. Hij volgde op 1 januari 2017 Marc Calon op, die voorzitter van LTO Nederland werd. Norder was eerder Statenlid en gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en wethouder Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie van de gemeente Den Haag. Daarnaast was hij ook voorzitter van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen en ambassadeur en voorzitter van het Expertteam Eigenbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Annet Doesburg is op 1 januari 2017 begonnen als beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur van de fusiegemeente Waadhoeke. Ze hield zich als projectleider de afgelopen tijd al bezig met de voorbereiding op de herindeling. De gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel fuseren op 1 januari 2018 tot de nieuwe gemeente Waadhoeke. Doesburg werkte de afgelopen zeven jaar in verschillende directiefuncties bij de gemeente Amsterdam.

Op 16 januari 2017 begint Charlie Aptroot (VVD) als waarnemend burgemeester van de gemeente Wassenaar. Hij blijft daarnaast burgemeester van Zoetermeer waar hij in 2012 aantrad. De waarneming duurt tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Aptroot, die in Wassenaar de tijdelijke opvolger is van burgemeester Jan Hoekema (D66), was eerder raadslid en wethouder in Wassenaar, lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland en Tweede Kamerlid.

Elke Dreier-Hafkens wordt per 1 april 2017 de nieuwe raadsgriffier van Heumen. Zij is nu nog griffier van de gemeenteraad van Druten. In Heumen volgt zij Janneke Visser-Hendriks op, die is vertrokken naar de Radboud Universiteit Nijmegen. Tot 1 april wordt het griffierschap waargenomen door Will Scheepens.

Marjolein van der Meer Mohr (VVD) begint op 1 januari 2017 aan haar tweede termijn als burgemeester van Rucphen. Ze was zelfstandig juridisch adviseur toen ze op 1 januari 2011 tot burgemeester van Rucphen werd benoemd. Daarvoor was ze raadslid, wethouder en locoburgemeester in Westvoorne.

Pagina's