Personalia

Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

 

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

De gemeenteraad van Waddinxveen heeft  Evert Jan Nieuwenhuis (SGP) aanbevolen als burgemeester. Hij is sinds 2014 wethouder in Lisse. De nieuwe burgemeester wordt op 6 november 2017 beëdigd en geïnstalleerd. Nieuwenhuis wordt de opvolger van PvdA’er Bert Cremers, die sinds 2009 burgemeester van Waddinxveen is.  

 

Lars Wieringa is sinds 1 juli raadsgriffier van Beverwijk. Wieringa was eerder (interim-)griffier in Bussum, Culemborg en Amstelveen. Daarvoor was hij wethouder in Putten. Hij volgt in Beverwijk Martin van Engelshoven-Huls op die begin 2017 raadsgriffier van Weesp werd. In de tussentijd was Martin Frensel interim-griffier.

Piet Zoon wordt waarnemend burgemeester van Veenendaal. Hij is nu nog waarnemer in Reimerswaal en was daarvóór onder andere burgemeester in Raalte en Hattem en lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. In Veenendaal vervangt de VVD'er partijgenoot Wouter Kolff die deze maand begint als burgemeester van Dordrecht. De benoeming van Zoon gaat op 21 september 2017 in. De procedure voor de aanstelling van een nieuwe, vaste burgemeester voor Veenendaal start na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

De gemeenteraad van Zeist heeft burgemeester Koos Janssen op dinsdag 5 september 2017 voorgedragen voor herbenoeming. Op 16 januari 2018 verstrijkt zijn tweede ambtstermijn. Voordat de CDA’er in 2005 aantrad in Zeist was hij onder meer wethouder in Woerden en burgemeester van Bunnik en Soest.

 

In de gemeente Capelle aan den IJssel begint Ariëtte Goslings op 15 september 2017 als plaatsvervangend raadsgriffier. Daarom neemt ze op 12 september afscheid als griffier van de gemeenteraad van Korendijk. Deze functie vervulde ze vanaf maart 2004. Ook was ze de afgelopen zeven en een half jaar actief als communicatieadviseur namens de Hoeksche Waard in het regionaal crisisteam van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en participeerde zij het laatste halfjaar als communicatieadviseur in het kernteam Omgevingswet Hoeksche Waard.

 

Met ingang van 1 november 2017 is Fons Hertog benoemd tot waarnemend burgemeester van Huizen. De VVD’er is al sinds 2012 burgemeester van deze gemeente. Omdat Hertog in oktober zeventig jaar wordt, eindigt zijn burgemeesterschap en wordt hem eervol ontslag verleend. Voor de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, waaronder Huizen, is de wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling gestart. Daarom wordt de burgemeestersvacature vooralsnog niet opengesteld en komt er een waarnemend burgemeester. Voor een waarnemend burgemeester geldt geen maximumleeftijd.

Bertus Brinkman is per 7 september 2017 benoemd als gemeentesecretaris/algemeen directeur van Weert. Hij is al drie jaar bij deze gemeente in dienst. Sinds afgelopen maart is hij daar waarnemend gemeentesecretaris, daarvoor was hij directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening. Het vak van gemeentesecretaris is voor Brinkman niet nieuw, zowel in Veldhoven als Leidschendam-Voorburg vervulde hij die rol.

Ad Anthonissen is op 5 september 2017 begonnen als interim-griffier van de raad van Molenwaard. Hij is op dit moment nog directeur van ABGL, een bureau gericht op mobiliteit en interimmanagement in het publieke domein. Deze functie combineert hij met het griffierschap van Molenwaard. Anthonissen is de tijdelijke opvolger van Bas Nootenboom, die op 1 juni dit jaar gemeentesecretaris van Molenwaard werd.

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft burgemeester Laila Driessen voorgedragen voor herbenoeming. Haar eerste termijn loopt op 14 januari 2018 af. Voordat ze in januari 2012 in Leiderdorp begon, werkte ze onder meer bij de VVD-fractie in de Tweede Kamer en was ze beleidscoördinator bij de gemeente Amsterdam en gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.

Jac Klijs is herbenoemd als burgemeester van Moerdijk. Hij begon 5 september 2011 aan zijn eerste ambstermijn in deze gemeente. De CDA’er was voor zijn aantreden in Moerdijk onder meer wethouder in Heusden en burgemeester van Strijen.

Pagina's