Sorteren
Veel gemeenten hebben inmiddels succesvolle geëxperimenteerd met alternatieven voor het traditionele coalitieakkoord. Tubbergen ging nog een stap verder en stelde in 2018 het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) op: een akkoord met de samenleving op basis van tal van gesprekken met...
Gemeente Haarlem maakt nog meer gebruik van de energie uit de stad om samen met inwoners, ondernemers en partners maatschappelijke doelen en initiatieven te realiseren.
Gemeenten in Beeld - Vlog #10 Hillegom In Hillegom komt staatssecretaris Blokhuis op bezoek vanwege de ondertekening van het leefstijlakkoord 'Healthy Hillegom'. Een netwerk voor gezondheid en sport moet ervoor zorgen dat voor Hillegommers de gezonde keuze ook de makkelijkste...
Aangezien de stad geroemd wordt door het vele groen - vooral door de bewoners - is nieuw beleid daarover een gevoelig onderwerp. Maar de ambtenaren die zich over deze materie bogen, hadden een geweldige oplossing: we betrekken de bewoners bij...
De online Initiatiefwijzer komt voort uit het onderzoek naar burgerinitiatieven van de Rekenkamercommissie van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Het biedt een rijke inventarisatie van initiatieven en lessen in termen van stimulansen en blokkades waar initiatiefnemers mee te...