Sorteren
Via deze beleidsnota wil de gemeente ruimte scheppen voor initiatieven, die de stad breder op de kaart zetten en die structuren creëren die noodzakelijk zijn om de culturele identiteit te versterken en te laten stralen.
In maart 2019 is het inwonerpanel Achterhoek Spreekt gestart. Ruim 4.300 Achterhoekers deden mee aan het eerste onderzoek en gaven aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de Achterhoek. Met stip scoort de aanpak van leegstaande winkels, kantoren...