Sorteren
Doel van de aanpak is om de speelruimte van ondermijnende criminaliteit verder te verkleinen.
Om het vervangen van een asbestdak te financieren biedt gemeente Lelystad een aantrekkelijke lening aan.
Op 30 januari 2019 tekenden gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid Holland het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030.