Sorteren
Voor vele mensen is sportbeoefening een plezierige vrijetijdsbesteding. Sporten en bewegen is echter niet alleen een doel op zich, maar ook een middel om maatschappelijke effecten te realiseren. In het kader van het bevorderen van het algemeen welzijn (ontspanning en...
Met dit beleidskader stelt de gemeente Leiden de kaders vast voor het sport- en gezondheidsbeleid voor de periode 2019-2023. Ze maakt duidelijk waar de thema’s gezondheid en sport elkaar versterken en welke beleidsdoelen op zichzelf staan. De gemeente heeft gekozen...
De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie.
De gemeente Heerenveen heeft de eervolle titel 'Sportgemeente van het Jaar 2017' in de wacht gesleept. De opgave voor de jury was dit jaar bijzonder lastig. Er was sprake van een close-finish met de andere genomineerde gemeenten Alphen aan de...
Investeren in sport en het verleiden van Rotterdammers om meer en vaker te bewegen, heeft op veel gebieden een positief effect. In dit Sportbeleid 2017 - 2020 omschrijft de gemeente hoe zij deze investering vormgeven inclusief het vergezicht dat zij...
Sport is belangrijk voor de Harderwijkse samenleving. Het lokale sportbeleid is gericht op een leven lang sporten en bewegen voor iedereen. Sporten en bewegen is verbonden aan een actieve en gezonde leefstijl en plezier in sport staat daarbij centraal.
Met kennis van het grote maatschappelijke belang van sport en bewegen en met betrokkenheid van het veld is deze nota Sport en Bewegen in Gouda 2022 opgesteld. De intrinsieke waarde van sport is daarbij nooit uit het oog verloren. Mensen...