Sorteren
Gemeente Haarlemmermeer is in samenwerking met de politie en Soapbox jongerenmarketing een campagne gestart: YouChoose.
Voor vele mensen is sportbeoefening een plezierige vrijetijdsbesteding. Sporten en bewegen is echter niet alleen een doel op zich, maar ook een middel om maatschappelijke effecten te realiseren. In het kader van het bevorderen van het algemeen welzijn (ontspanning en...
Met dit beleidskader stelt de gemeente Leiden de kaders vast voor het sport- en gezondheidsbeleid voor de periode 2019-2023. Ze maakt duidelijk waar de thema’s gezondheid en sport elkaar versterken en welke beleidsdoelen op zichzelf staan. De gemeente heeft gekozen...
Met het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan De Wolden 2020-2023 geven de burgemeester en het college invulling aan de regierol van de gemeente en de wettelijke taken van de burgemeester.
De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie.
De gemeente verstuurt deze waarschuwingsbrief bij het aantreffen van illegale hoeveelheid en/of illegaal zwaar vuurwerk in woningen.