Sorteren
De welstandsnota heeft als doel om de welstandsbeoordeling binnen een inhoudelijk en objectief kader te plaatsen, waarmee de rechtszekerheid van initiatiefnemers wordt. Daarnaast waarborgt de welstandsnota de kwaliteit van de welstandstoetsing en biedt deze samenhang in gemeentelijk beleid dat zich...
De welstandsnota van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is compacter dan de vorige en maakt direct duidelijk welk welstandsregime binnen welk gebied of op welk perceel wordt gehanteerd. Met deze welstandsnota kan de procedure om in aanmerking te komen voor een omgevingsvergunning...
Met het nieuwe welstandsbeleid wordt beoogd om het toezicht op de ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente te optimaliseren en de procedures inzichtelijker te maken.