Praktijkvoorbeelden (3)

Filter resetten

Groningen en internationale betrekkingen

Groningen is een internationale kennisstad. Kennisinstellingen en bedrijven worden geholpen internationaal samen te werken en succesvol kennis en talent aan te trekken. In het internationaliseringsbeleid 2021-2024 staat hoe internationalisering wordt ingezet om gemeentelijke doelen te behalen. De thema’s waarop wordt...

2022

G4 ontwikkelt handreiking voor bestrijding gevolgen cybercrises

Onze afhankelijkheid van gedigitaliseerde processen en systemen is zo groot geworden dat verstoring, uitval of misbruik kan leiden tot maatschappij-ontwrichtende effecten. Om de weerbaarheid te vergroten is het essentieel dat de overheid snel en effectief kan reageren op een cybercrisis...

2020