Leidraad: Informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders binnen Mededingingswet

Organisatie: 
Autoriteit Consument en Markt
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2015

Deze leidraad verduidelijkt waar partijen bij het uitwisselen van informatie rekening mee moeten houden als zij de huidige en toekomstige capaciteit bespreken. De leidraad is bedoeld voor zorgkantoren, gemeenten en aanbieders van langdurige zorg, maatschappelijke ondersteuning of jeugdhulp. De Autoriteit Consument en Markt begrijpt dat een transitie in de zorg niet zonder uitwisseling van informatie kan en dat daarbij soms ook informatie-uitwisseling tussen concurrerende zorgaanbieders bij nodig is en geeft informatie in de leidraad.