Financieel dialoogmodel Omgevingswet

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Factsheet
Volledige publicatie: 
Jaar van uitgifte: 
2018

Het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet geeft een indicatie van de invoeringskosten, exploitatielasten en frictiekosten rond de invoering van de Omgevingswet. Het model  - ontwikkeld door Deloitte en VNG - is bedoeld om de dialoog over de invoering van de Omgevingswet binnen de gemeente op te starten, dan wel richting te geven.